Skip to main content

Mentorschap voor persoonlijke beslissingen.
Het is mogelijk om zowel bewind als mentorschap tegelijkertijd aan te vragen. Daarnaast is het ook mogelijk om eerst bewind of mentorschap aan te vragen en later de andere optie te overwegen. Het is echter niet toegestaan om zowel curatele als bewind en mentorschap tegelijkertijd aan te vragen. Als u al onder curatele staat, kan dit wel worden omgezet in bewind en mentorschap. Om deze omzetting te realiseren, moet u naar de kantonrechter gaan..

Bewind en mentorschap combineren.
Bewind en mentorschap kunt u tesamen aanvragen. Ook kunt u eerst een bewind en later een mentorschap aanvragen of andersom. Het is niet mogelijk om naast een curatele ook een bewind en mentorschap aan te vragen. Een curatele kan wel omgezet worden in een bewind en mentorschap. Daarvoor moet u naar de kantonrechter.

Handelingsbekwaam of handelingsonbekwaam.
Wettelijk gezien wordt iemand vanaf 18 jaar als meerderjarig en handelingsbekwaam beschouwd, behalve als die persoon onder curatele is gesteld. Handelingsbekwaam houdt in dat de persoon geen toestemming meer nodig heeft van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger(s), zoals ouder(s) met gezag of een voogd, om bijvoorbeeld een huis te kopen of te huren.

Mentoren:

Benoembaar:

  • Dhr T.C. Wildervank