Wat houdt Beschermingsbewind in

Als u door een psychische of lichamelijke beperking uw eigen financiële zaken niet meer kunt doen of heeft u problematische schulden en dreigt uit de koers te raken, dan kan beschermingsbewind uitkomst bieden.

Beschermingsbewind (of onderbewindstelling van goederen) is de financiële belangen behartigen van mensen die dat door een beperking (tijdelijk) zelf niet kunnen of die problematische schulden hebben. De rechter stelt beschermingsbewind in op aanvraag van iemand zelf of van bijvoorbeeld een partner of familielid. 

Samen met u verzorgen wij de aanvraag bij de Rechtbank. Na beoordeling kan de Rechtbank u oproepen voor een zitting. De kantonrechter vraagt u dan in persoon waarom u onder bewind wilt worden gestelt. Bij goedkeuring bevestigt de Rechtbank dit met een officieel document, een zogenaamde beschikking.
Vaak gebeurt dit bij volwassenen of ouderen met cognitieve stoornissen of hersenaandoeningen als bijvoorbeeld: Dementie / Alzheimer, Korsakov syndroom, Hersenbloeding (CVA), Multiple Sclerose (MS), Huntington en Parkinson.

Beschermingsbewind is vooral bedoeld om u te beschermen zodat er geen misbruik kan worden gemaakt van uw situatie.

Als de kantonrechter uw bezittingen, dus ook geld, onder beschermingsbewind heeft gesteld, dan kunt u niet meer zelfstandig beslissen. De bewindvoerder neemt dan het beheer van de inkomsten en uitgaven van u over. Heeft u problematische schulden dan begeleiden wij u bij een eventuele schuldsanering (WSNP of MSNP).
Zolang als mogelijk nemen wij samen met u de beslissingen.

Provisioneel bewind

Provisioneel bewindvoering is bedoeld voor situaties waarin acute bescherming van de betrokkene noodzakelijk is en er nog geen (onherroepelijke) beslissing is gegeven op het verzoek tot ondercuratelestelling. De rechter aan wie het verzoek tot ondercuratelestelling is gesteld, kan dan besluiten om een provisioneel bewindvoerder te benoemen.

Verzoek tot provisioneel bewindvoering
Het benoemen van een provisioneel bewindvoerder kan worden verzocht door degene die de ondercuratelestelling heeft ingediend. Bij ernstige zaken kan bijvoorbeeld Veilig Thuis een melding doen en kan de officier van Justitie de aanvraag verzoeken. De kantonrechter kan ook zelf besluiten om een provisioneel bewindvoerder te benoemen. Dit is mogelijk wanneer er onduidelijke zaken ten grongslag liggen of wanneer een nader onderzoek nodig is. De bewindvoerder/curator krijgt dan al wel alle bevoegdheden.

Taken provisioneel bewindvoerder
Bij de benoeming van de provisioneel bewindvoerder bepaalt de rechter welke goederen onder het provisioneel bewind worden gesteld. Naast het beheer van de goederen van de betrokkene kan de provisioneel bewindvoerder ook andere taken krijgen. Alle taken die een curator heeft, kunnen ook aan de provisioneel bewindvoerder worden gegeven.

Beëindiging provisioneel bewindvoering
Provisioneel bewindvoering is een tijdelijk noodmaatregel. De taken van de provisioneel bewindvoerder eindigen op het moment dat de curator door de rechter wordt benoemd en de curator met zijn taak begint. De taken eindigen ook als het verzoek tot ondercuratelestelling niet wordt gehonoreerd door de rechter.

LevensExcecuteur Testementair

Wat een executeur(-testamentair) is weten de meeste mensen. Dat is de persoon die u hebt aangewezen om uw nalatenschap af te wikkelen. Maar er kan op latere leeftijd een moment komen dat u uw eigen belangen niet meer zelf kunt behartigen. Uw executeur kan nog niet aan de slag! Wie regelt dan uw zaken? Als u de regie in eigen hand wilt houden, benoem dan een levensexecuteur. Deze persoon behartigt dan uw belangen zowel tijdens uw leven als na uw overlijden conform uw wensen. Het is uw eigen vertrouwenspersoon. Dit gaat altijd in samenwerking met een notaris. Voor meer informatie kunt u bij ons terecht. In een vertrouwelijk gesprek bespreken wij met u de mogelijkheden.

Werkwijze:

Na een oriënterend gesprek met u en/of uw maatschappelijk werker of sociaal begeleider kan worden besloten dat beschermingsbewind voor u de enige oplossing is. Er wordt dan een aanvraag ingediend bij de Kantonrechter. Nadat u op een zitting aan de rechter uitleg hebt gegeven volgt een beschikking.
Als beschermingsbewindvoerder nemen wij dan de volledige financiële huishouding van u over. Binnen vier maanden na beschikkingsdatum brengen wij alles in kaart wat onder het bewind is gesteld, zoals inkomen, spaargeld, uitgaven en schulden. Dit noemen we een boedelopgave en sturen wij vervolgens naar de rechtbank. Daarnaast nemen wij de nodige reguliere taken over. Hierbij kunt U denken aan:

  • het aanvragen van een uitkering;
  • het aanvragen van huur en zorgtoeslag;
  • het onderhouden van contacten met instanties en relaties;
  • het betalen van de vaste lasten;
  • een betalingsregeling treffen bij schulden;
  • het verzoeken om kwijtschelding van gemeentebelasting;
  • het verzorgen van de belastingaangifte box-1;
  • de jaarlijkse verantwoording aan de rechtbank, te weten het jaaroverzicht van de inkomsten, uitgaven en (aflossing van) schulden.Voor dit werk open ik als beschermingsbewindvoerder bij de bank een beheer- en leefgeldrekening. Alle inkomsten en vaste uitgaven worden via de beheerrekening ontvangen en betaald. Aan de hand van een budgetplan wordt periodiek een bedrag overgemaakt op uw leefgeldrekening waarover u kunt beschikken.

Bekijk de volgende video: De Rechtbank legt uit hoe het bewind geregeld wordt: 

Inkomensbeheer

Om diverse redenen kan het gebeuren dat u even geen zicht hebt over uw administratie of u weet niet hoe u een toeslag moet aanvragen door toenemende digititalisering van overheidsdiensten. Bij inkomensbeheer / budgetcoaching wordt een rechtstreekse (tijdelijke) overeenkomst gesloten waarvoor de kantonrechter niet nodig is. Wij kunnen op een doeltreffende manier ondersteuning geven in het omgaan met uw inkomsten en uitgaven. Hierbij maken we een budgetplan en beheren wij de geldzaken. Daar waar het gaat om problematische schulden kunnen we ook ondersteuning geven in opdracht van de werkgever of woningbouwvereniging. Het vroegtijdig inschakelen van een budgetcoach voorkomt problematische schulden en administratieve chaos.

Budgetcoach

Tjerk heeft op dringend advies van zijn werkgever hulp gezocht. Door het inschakelen van een budgetcoach heeft Tjerk erger kunnen voorkomen.
Aan de hand van een budgetplan zijn uitgaven en de inkomsten op elkaar afgestemd en voor schulden is een aflossingschema voorgesteld aan de schuldeisers.
Zo kan Tjerk zich weer bezig houden met de leuke dingen in het leven.

Uiteindelijk streven we samen naar zelfredzaamheid en kan hij op termijn zijn zaken zelf weer regelen.

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Praktijksituatie:

Een voorbeeld:

Tjerk en Karin(*) hebben het altijd goed gehad. Financieel waren er geen problemen. Op eens verandert de situatie. Karin verlaat Tjerk en zit hij alleen thuis. Omdat Karin de administratie deed en Tjerk geen verstand heeft van deze materie, ontstaat er een probleem.

Tjerk wordt regelmatig door angst overvallen als de postbode geweest is.
Hij maakt de post niet meer open en gooit alles in een doos.
Hij betaalt geen rekeningen meer.
Hij gaat snel via de achterdeur een blokje om als er een deurwaarder gesignaleerd wordt.
Tjerk is dan eigenlijk al aan de late kant maar nog niet te laat!

Geldproblemen op de werkvloer.

Werknemers met geldzorgen hebben last van stress en zijn gevoeliger voor fraude en diefstal. Bovendien geeft een loonbeslag de salarisadministratie extra werk, is een werknemer met financiële problemen vaker ziek en  gaat de productiviteit omlaag. Het aantal werknemers met schulden groeit en dat heeft zijn weerslag op de werkvloer. Wat kunt u als werkgever doen?

Het Nibud heeft een handige webpagina waar u veel informatie kunt terugvinden.

(tekst Nibud.nl)

 (*) Gefingeerde namen.

Wildervank Beheer en Beschermingsbewind
Postbus 7656, 8903 JR, Leeuwarden

Wij zijn tijdens werkdagen bereikbaar tussen 10 en 15 uur:
Ook WhatsApp Tel: 0646 513 750
Uw bericht mailen:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright © 2021 Wildervank Beheer. Designed by RT WEB designs {rt-web.nl}