Skip to main content

Wat houdt Beschermingsbewind in?

Als u door een psychische of lichamelijke beperking uw eigen financiële zaken niet meer kunt doen en dreigt uit de koers te raken, dan kan ik als beschermingsbewindvoerder uitkomst bieden. Een kantonrechter kan u dan onder bewind stellen. Vaak gebeurt dit bij volwassenen of ouderen met cognitieve stoornissen of hersenaandoeningen als bijvoorbeeld:  Dementie / Alzheimer, Korsakoff, Hersenbloeding (CVA), Multiple Sclerose (MS) en Parkinson. De kantonrechter kan mij als bewindvoerder aanwijzen. Ik neem dan de verantwoordelijkheid over de bezittingen van u over zodat u daar geen zorgen meer over heeft.

Beschermingsbewind is vooral bedoeld om u te beschermen zodat anderen geen misbruik kunnen maken van uw situatie.

Als de kantonrechter uw bezittingen, dus ook geld, onder beschermingsbewind heeft gesteld, dan kan u niet meer zelfstandig beslissen. Als bewindvoerder neem ik het beheer van de inkomsten en uitgaven van u over. Ik kan ook mijn best doen zonodig eventuele schulden te verkleinen of te doen opheffen. Heeft u ernstige schulden dan kan ik u als beschermingsbewindvoerder begeleiden tijdens een eventuele schuldsanering (WSNP).
Zolang dat gaat zal ik de beslissingen nemen samen met u.

LevensExcecuteur Testementair

Wat een executeur(-testamentair) is weten de meeste mensen. Dat is de persoon die u hebt aangewezen om uw nalatenschap af te wikkelen. Maar er kan op latere leeftijd een moment komen dat u uw eigen belangen niet meer zelf kunt behartigen. Uw executeur kan nog niet aan de slag! Wie regelt dan uw zaken? Als u de regie in eigen hand wilt houden, benoem dan een levensexecuteur. Deze persoon behartigt dan uw belangen zowel tijdens uw leven als na uw overlijden conform uw wensen. Het is uw eigen vertrouwenspersoon. Dit gaat altijd in samenwerking met een notaris. Voor meer informatie kunt u bij mij terecht. In een vertrouwelijk gesprek zal ik de mogelijkheden met u bespreken.

Werkwijze:

Na een oriënterend gesprek met u en/of uw maatschappelijk werker kan worden besloten dat beschermingsbewind voor u de enige oplossing is. Er wordt dan een aanvraag ingediend bij de Kantonrechter. Nadat u op een zitting aan de rechter uitleg hebt gegeven volgt een beschikking.
Als beschermingsbewindvoerder neem ik dan de volledige financiële huishouding van u over. Binnen drie maanden na beschikking van de Rechtbank breng ik alles in kaart wat onder het bewind is gesteld, zoals inkomen, spaargeld, uitgaven en schulden. Deze inventarisatie stuur ik vervolgens naar de rechtbank. Daarnaast neem ik als bewindvoerder de nodige reguliere taken op mij. Hierbij kunt U denken aan:

  • het aanvragen van een uitkering;
  • het aanvragen van huur en zorgtoeslag;
  • het onderhouden van contacten met instanties en relaties;
  • het betalen van de vaste lasten;
  • een betalingsregeling treffen bij schulden;
  • het verzoeken om kwijtschelding van gemeentebelasting;
  • het verzorgen van de belastingaangifte box1;
  • de jaarlijkse verantwoording aan de rechtbank, te weten het jaaroverzicht van de inkomsten, uitgaven en (aflossing van) schulden.Voor dit werk open ik als beschermingsbewindvoerder bij de bank een beheer- en leefgeldrekening. Alle inkomsten en vaste uitgaven worden via de beheerrekening ontvangen en betaald. Aan de hand van een budgetplan wordt periodiek een bedrag overgemaakt op uw leefgeldrekening waarover u kunt beschikken.